top of page

השמנה בילדים

השמנה בילדים

השמנה הינה תופעה רחבה בכל העולם ובעולם המערבי בפרט והשכיחות של עודף משקל בקרב ילדים ומתבגרים עומדת בארה"ב על קרוב ל 30% ובארץ ככל הנראה סביב ה 20%.

עודף השומן נמדד ע"י ערך ה BMI (BODY MASS INDEX) שמחשב יחס בין הגובה למשקל.

בילדים בגילאים בין 2-20 שנים, הערכים התקינים אינם מוחלטים והם משתנים בהתאם לגיל ולמין.

משקל תקין נחשב BMI שנמצא בין אחוזונים 5%-85% לגיל ולמין, עודף משקל נחשב בין אחוזונים 85%-95%. השמנה- נחשבת מעל לאחוזון 95%.

מה הגורמים?

גורמים סביבתיים- אכילה מרובה, מזון מהיר, שתיה ממותקת, פסיביות מול המסך, מיעוט שינה.שכיח יותר בבנים

גורמים גנטיים- נטיה להשמנה

מחלות ותסמונות שגורמות ישירות להשמנה אחראיות על פחות מ 5% מהמקרים (לדוגמה, תת תריסיות, קושינג )

סיבוכים: מגביר סיכון להופעת סכרת מסוג 2 בגיל הצעיר וגם בגיל המבוגר, כבד שומני, התפתחות מינית מוקדמת, עודף הורמונים זכריים בנקבות (שחלות פוליציסטיות, תשעורת יתר), יתר לחץ דם, שומנים עודפים בדם, העלאת שכיחות מחלות לב בגיל המבוגר, דום נשימה בשינה, מחלות שחיקה בשלד וכמובן השפעות פסיכו סוציאליות על הילד.

הערכה: בדיקת הסיבה להשמנה, בדיקה גופנית מלאה כולל לחץ דם, בדיקות דם לשלילת סכרת, כולסטרול, כבד שומני, תת תריסיות.

מה אפשר לעשות? הכי פשוט זה למנוע מראש את המצב ע"י חינוך והקפדה על אורח חיים בריא. במידה והילד כבר סובל מעודף משקל, חשוב מאד שהתקשורת תהיה תומכת ולא מאשימה. הפוקוס צריך להיות על שינוי שבא מתוך התא המשפחתי בהתייחס להרגלי האכילה, פעילות גופנית ולא רק בהתמקדות על הילד. הדגש צריך להיות על מטרות ותהליכים ארוכי טווח שבאים למנוע את הסיבוכים הרפואיים, ולא להגיע ישר לפתרונות של דיאטה ומרשם לפעילות גופנית שבדרך כלל מהווים מטרות קצרות טווח.

בילדים עם עודף משקל או השמנה קלה מספיק לדאוג לשמור על המשקל הקיים ועם הגדילה המאזן ישתפר. ישנן מרפאות רב מערכתיות המתמחות בטיפול בהשמנה.

חשוב לשמור על שינה מספקת- 10-13 שעות בגילאי טרום בית ספר ועד ל 8-10 שעות אצל מתבגרים.

שיטת 5,2,1,0: 5 פירות או ירקות ליום, הגבלה למכסימום 2 שעות "מסך" ליום, לפחות 1 שעת פעילות גופנית כל יום, 0 משקאות ממותקים ביום.

במקרים של השמנה קשה עם סיבוכים לעיתים מגיעים גם לניתוחים על מנת לטפל בהשמנה.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page